Un patrimoni documental de Terrassa
al servei de la ciutat


El Joc de la ciutat

15-09-2008

El joc es basa en el ja clàssic joc de memòria, consistent en posar totes les fitxes del revés i els jugadors per torn anar descobrint i aparellant dues imatges iguals.

En aquesta edició les imatges que s’hi descobreixen són referents al patrimoni urbanístic i l’activitat de la nostra ciutat; fotografies antigues de Terrassa que provenen dels fons de l’Arxiu Tobella. El joc permet tan als petits com als grans, conèixer la ciutat tot jugant. També els turistes que visiten la ciutat se’n podran endur un record d’allò que han vist o tenir una visió general de la història de la ciutat de Terrassa.

Aquest producte compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Terrassa mitjançant la botiga Terrassa Turisme.

El Joc de la ciutat de Terrassa

L'Arxiu Tobella és una entitat sense ànim de lucre, constituïda com a Fundació Privada l’any 1978. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura, entre els seus objectius destaquen la de constituir i mantenir un arxiu documental i gràfic sobre la història de la ciutat de Terrassa, fomentar-ne la investigació i tenir cura de la publicació dels treballs que patrocina, així com la promoció de la cultura en tots els seus àmbits.

La nostra entitat és oberta al públic de dimarts a divendres de 15,00 a 19,00 hores. Tothom que estigui interessat en la història de la ciutat pot tenir accés als nostres fons documentals i gràfics.