Un patrimoni documental de Terrassa
al servei de la ciutat


Breu història de l’Arxiu Tobella

L'Arxiu va començar com a col·lecció particular de Manuel Tobella i Marcet, qui va començar a interessar-se pels diversos fons fotogràfics de la ciutat, en un intent d’arxivar-los i catalogar-los com a patrimoni de tots els terrassencs.

La gènesi inicial de la creació de l'Arxiu fou una carta apareguda a la premsa local. Així ho explica el mateix Manuel Tobella:

       "L'antecedent de l'actual arxiu fotogràfic‚ és la col·lecció particular de fotografies i postals antigues sobre el centre de Terrassa, que jo mateix vaig començar a recopilar arrel d'una carta apareguda al diari "Tarrasa Información" el 26 de juny de 1971. La carta feia referència a les disquisicions creades a Terrassa pel projecte d'ampliació del carrer de la Font Vella, i l'autor les comparava amb les que van donar-se en temps del seu avi quan es projectava ampliar el carrer Major. Jo vaig pensar:- Llàstima que no ho il·lustri amb una fotografia de l'abans i el després del carrer Major!-, i amb la creença que una imatge val més que 1.000 paraules, vaig somniar de poder disposar d'unes fotografies de l'antic carrer Major. La col·lecció va començar pel carrer Major, va engrandir-se ràpidament amb fotografies antigues de tot el centre de la ciutat, i de mica en mica de tot Terrassa i els seus ciutadans.
L'important volum que va adquirir aquella primera col·lecció particular va fer-me replantejar la finalitat d'aquella tasca recol·lectora, que pensava que algun dia es convertiria en arxiu i seria accessible a la ciutat. De fet, aquesta intenció de fer-la accessible a la ciutat hi és present ja de bon principi: pel desembre de 1972 vaig muntar una exposició a la llibreria Atenea amb 107 fotografies de la Plaça Vella, i ja venia gent a consultar la col·lecció que llavors era en un local del carrer Torrella."

Arran de la polèmica suscitada per la possible destrucció del Magatzem Farnés, un dels més bells edificis modernistes de la ciutat, Manuel Tobella efectuà la compra de l'edifici el maig de 1977, i el Magatzem Farnés fou així salvat del seu enderrocament.

L'edifici fou convertit en seu definitiva de l'Arxiu, el qual es constitueix com a Fundació Cultural Privada. Els seus estatuts i carta fundacional foren aprovats davant notari el 29 de març de 1978, i reconeguts per ordre del Ministeri de Cultura de 14 d'abril de 1980. Ha estat revisat i actualitzat d'acord amb la nova normativa de la Generalitat al desembre de 2012.

La composició de l’actual junta del Patronat de la Fundació és:

Presidenta: Isabel Marqués i Amat

Vice-president: Aleix Pons i Coll

Secretària: Montserrat Jorba i Valero

Tresorer: Josep Massó i Padró

Vocal Arxiver: Pere Pastallé i Sucarrats

Vocal de Patrimoni: Ferran Pont i Montaner

Vocal d'Exposicions: Neus Peregrina i Pedrola

L'Arxiu Tobella és una entitat sense ànim de lucre, constituïda com a Fundació Privada l’any 1978. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura, entre els seus objectius destaquen la de constituir i mantenir un arxiu documental i gràfic sobre la història de la ciutat de Terrassa, fomentar-ne la investigació i tenir cura de la publicació dels treballs que patrocina, així com la promoció de la cultura en tots els seus àmbits.

La nostra entitat és oberta al públic de dimarts a divendres de 15,00 a 19,00 hores. Tothom que estigui interessat en la història de la ciutat pot tenir accés als nostres fons documentals i gràfics.