Un patrimoni documental de Terrassa
al servei de la ciutat


Donació Institut Industrial de Terrassa

21-11-2016

El dimarts, dia 15 de novembre, va tenir lloc la signatura de donació de part del fons documental històric de l’Institut Industrial de Terrassa a la Fundació Arxiu Tobella .

Els Srs. Josep Armengol i Ramon Palau, presidents de l’Institut Industrial de Terrassa i de la Fundació Arxiu Tobella, van signar la donació del fons de la documentació històrica de l’Institut Industrial que va ingressar a l’Arxiu Tobella l’any 2013, per a la seva classificació i catalogació. Aquesta tasca fou portada a terme per en Ricard Gomis assessorat per l’arxivera de la Fundació, Judit Tapioles.

L’esmentada documentació va de finals del segle XIX fins el 1936, i alguns documents relatius a la segona meitat del segle XX. En total es composa de 89 volums i 8,75 metres lineals de documents administratius.


Foto: Montse Saludes

L'Arxiu Tobella és una entitat sense ànim de lucre, constituïda com a Fundació Privada l’any 1978. Reconeguda per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura, entre els seus objectius destaquen la de constituir i mantenir un arxiu documental i gràfic sobre la història de la ciutat de Terrassa, fomentar-ne la investigació i tenir cura de la publicació dels treballs que patrocina, així com la promoció de la cultura en tots els seus àmbits.

La nostra entitat és oberta al públic de dimarts a divendres de 15,00 a 19,00 hores. Tothom que estigui interessat en la història de la ciutat pot tenir accés als nostres fons documentals i gràfics.